Mėnesio lietuviška plokštelė – Justinas Kudirka – Dul dul dūdelė / Džingeliukai

Jūsų dėmesiui balandžio mėnesio lietuviška plokštelė – Justinas Kudirka – Dul dul dūdelė / Džingeliukai (Columbia 16054F).


Plokštelė išleista 1927m. Columbia (JAV) įrašų kompanijoje.
Justinas Kudirka (1893 m. Griškabūdyje, Šakių raj. – 1983 m. rugsėjo 15 d. Bay Heade, JAV) – vargonininkas, dainininkas (tenoras), pedagogas, chorvedys.
1923 m. išvyko į JAV ir debiutavo Studbakerio teatre Čikagoje. Vėliau su pianistu Ignazu Friedmanu koncertavo Metropolitan Musical Bureau. 1926 m. dainavo Sesqui-Centennial Filadelfijoje. 1926 m. „Victor” ir „Columbia“ kompanijose įdainavo 22 kūrinius. 1926 m. įkūrė savo dainavimo studiją Pittstone, PA.
1927–1975 m. buvo Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės Marijos lietuvių parapijos Brighton Parko Čikagoje vargonininkas ir chorų vadovas: suaugusiųjų ir vaikų (berniukų). Mišrusis choras (65 dalyviai) išmoko daug giesmių, mišių, kantatų, ištraukų iš operų ir dainų, pastatė W. R. Herberto operetę „Klaipėdos Julė“ ir Juozo Žilevičiaus operetę „Lietuvaitė“.
„Dul dul dūdelė” – žodžiai Liudo Giros, muzika Antano Vanagaičio. Eilėraštis „Dul dul dūdelė” pasirodė 1909m. to paties pavadinimo poezijos rinkinyje. Daina, išlikusi populiari iki šių dienų, turinti lietuviškai paprastą tekstą ir vykusiai sukurtą muziką.
Dul dul dul dul dūdelė
Graži mano dainelė…

Liudas Gira (1884 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje – 1946 m. liepos 1 d. Vilniuje) – lietuvių poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas.
„Džingeliukai” – autoriai nežinomi. Nuotaikinga dainelė apie kankorėžius kažkodėl tai vadinamus džingeliukais.
Malonaus klausymosi.