Mėnesio lietuviška plokštelė – Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra – Shenandorio polka

Gegužės mėnesio lietuviška plokštelė – Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra – Shenandorio polka / Bernelio polka (Columbia 16157F)

Šia plokštele pradedame lietuviško folkloro emigracijoje temą.
Pirmoji emigracijos iš Lietuvos į JAV banga prasidėjo žymiai anksčiau negu mums įprasta manyti. Ji prasidėjo po 1863m. sukilimo. Rytinėje JAV pakrantėje pradėjo formuotis tankiai lietuvių išeivių apgyvendintos gyvenvietės. 1899m. JAV jau buvo apie 200000 lietuvių. Pensilvanijoje, turinčioje didelius kiekius antracito, šalia kasyklų įsikūrė kalnakasių miesteliai, kuriuose daugumą sudarė išeiviai iš Lietuvos ir Lenkijos. Vienos didesnių gyvenviečių buvo Mahanojus (Mahanoy city) ir Šenandoris (Shenandoah).
Lietuviškos gyvenvietės turėjo savo lietuviškas bažnyčias, karčiamas ir liaudiškos muzikos ansamblius.
Mahanojaus miestelis buvo įkurtas 1859. 1888m. jame įsikūrė Šv. Juozapo lietuviškoji katalikų parapija su bažnyčia, vienintelė tuo metu JAV turėjusi lietuvį kunigą Petrą Abromaitį.
Mahanojus taip pat turėjo savo gana žymų lietuvišką orkestrą kuris įsikūrė 1887m. 1928m. Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra (Mahanoy City Lithuanian Miners Band), vadovaujamą Prano Juodkos, sudarė du trimitai, klarnetas, du smuikai ir tūba. Ansamblio vokalistas buvo Adomas Šaukevičius.
Tarp 1928m. ir 1934m. orkestras Columbia ir Victor įrašų kompanijose įrašė virš 20 plokštelių. Įdomu tai, kad kiekvieną kūrinį Mahanojaus orkestra pradeda ironišku, arba humoristiniu dialogu.
Plokštelė įrašyta apie 1930m. Columbia (JAV) įrašų kompanijoje.

„Shenandorio polka” – ironiška dainelė apie kaimyninio Shenandoah kalnakasių miestelio merginas. Panašu, kad šių laikų problemos egzistavo ir praėjusio amžiaus pradžioje. 🙂

Puikiais rūbais apsirengę
tik sau kelių neuždengia.
Visos gatvėm vaikštinėja,
jaunus vyrus kalbinėja.

Josios myl tik tą vyruką
kuris turi sau karuką…

„Bernelio polka” – nuotaikinga polka nevedusiems berneliams.

– Muzikantai, žiūrėkite kokios gražios merginos eina…
– Jūs ne in mergas žiūrėkite ale grajinkite.
-Tai kaip nežiūrėsi, kad labai gražios…
🙂