Sveiki! Patefonas.lt startuoja. Mėnesio lietuviška plokštelė – Mikas Petrauskas – Lietuva Tėvyne mūsų

Šią simbolinę ir svarbią Lietuvai dieną startuoja projektas Patefonas.lt – muzika gurmanams, melomanams ir Lietuvos patriotams. Apie mūsų projektą galite paskaityti skyrelyje Apie projektą, kuris artimiausiu metu bus dar papildytas.

Kovo mėnesio lietuviška plokštelė – Mikas Petrauskas – Lietuva Tėvyne mūsų / Tykiai, tykiai Nemunėlis teka (Columbia E2356). Plokštelė išleista 1915m. balandžio mėn. JAV, Columbia įrašų kompanijoje ir yra viena iš 16 Miko Petrausko JAV įrašytų plokštelių.
„Lietuva Tėvyne mūsų (Tautiška giesmė)” – Lietuvos himnas parašytas dr. Vinco Kudirkos 1898m. „Tykiai, tykiai Nemunėlis teka” – lietuvių liaudies daina.
Mikas Petrauskas (1873 m. spalio 13 d. Palūšėje, Švenčionių raj. – 1937 m. kovo 23 d. Kaune) buvo žinomas dainininkas (tenoras), vargonininkas, dirigentas, pedagogas, kompozitorius ir kultūros veikėjas. Mikas Petrauskas – žinomo Lietuvos tenoro Kipro Petrausko brolis bei aktyvus nepriklausomos Lietuvos ir lietuvių emigrantų bendruomenės JAV kultūros veikėjas.

M. Petrauskas sukūrė daug įvairių kūrinių: operas „Birutė“ (1906) ir „Eglė žalčių karalienė“ (1920), 19 operečių, 37 solo dainas, 17 vokalinių duetų, keletą giesmių, harmonizavo 143 lietuvių liaudies dainas, parašė keletą originalių dainų chorams. Sukūrė pjesių fortepijonui ir smuikui. Tilžėje išleido revoliucinių dainų rinkinį „Trimitas“ (1910), parašė knygą „Iš muzikos srities“ (1909), „Mažą muzikos žodynėlį“ (1916), apybraižą „Orkestrai“, straipsnių įvairiais muzikos klausimais.

Malonaus klausymosi.