Mėnesio plokštelė – Shenandorio lietuviška mainerių orkestra – Storo Jono polka

Gegužės mėnesį jums pristatome trečiąjį lietuvišką Pensilvanijos angliakasių orkestrą – Shenandorio lietuvišką mainerių orkestrą, kuris greičiausiai įrašė vienintelę plokštelę su dviem polkom – „Storo Jono polka” ir „Veski mane šokti”. Be šio orkestro, plokšteles dar yra įrašę Pensilvanijos angliakasiai ir Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra.

Plokštelė išleista apie 1933m. „Columbia Phonograph” (JAV) įrašų kompanijoje.

Šenandorio miestelis Pensilvanijoje 1900m.