Mėnėsio plokštelė – Jonas Būtėnas – Linksma diena mums nušvito

Patefonas.lt sveikina visus savo klausytojus sulaukus Šv. Velykų ir kviečia pasiklausyti Jono Būtėno atliekamos Velykų giesmės „Linksma diena mums nušvito” bei puikiai žinomos kun. Antano Strazdo-Strazdelio giesmės „Pulkim ant kelių” (Columbia E4914)

Plokštelė išleista 1920m. lapkričio mėn. „Columbia phonograph” (JAV) įrašų kompanijoje.

Linksma diena mums nušvito

Linksma diena mums nušvito,
Visi troškom džiaugsmo šito:
Kėlės Kristus, mirtis krito.-
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Dangaus Karalius aukščiausias,
Išganytojas brangiausias,
atpirko mus, maloniausias. –
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Jis pragarą nugalėjo,
žalčio galva sutrupėjo,
vargšams viltis sužibėjo. –
Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

***

P.S. Dėkojame Gintarui Danilevičiui ir laidai NKTV už mūsų projekto reklamą (žiūrėti nuo 18min.).