Patefonui.lt – vieneri metai!

Projektas Patefonas.lt švenčia vienerių metų sukaktį. Ta proga, kaip ir prieš vienerius metus, pristatome Miko Petrausko plokštelę – Ant kalno karklai siūbavo / Šią naktelę, per naktelę (Columbia E3840)

Plokštelė išleista 1920m. Columbia (JAV) įrašų kompanijoje.

„Ant kalno karklai siūbavo” – Miko Petrausko harmonizuota, visiems puikiai žinoma, lietuvių liaudies daina.

Ant kalno karklai siūbavo, (3k)
Pakalnėj vanduo liūliavo,
Liūliavo, liūliavo.

Tenai vaikščiojo mergelė, (2k)
Ten vaikščiojo merguzelė,
Balta graži lelijėlė,
Lelija, lelija.

„Šią naktelę, per naktelę” – taip pat M. Petrausko harmonizuota lietuvių liaudies daina.

Šią naktelę, per naktelę
Nieko nemiegojau.
Žalioj lankoj, lankužėlėj
Jautelius dabojau.