Mėnesio plokštelė – Jonas Būtėnas – Kur bakūžė samanota

Rugpjūčio mėnesio plokštelė – Jonas Būtėnas – Kur bakūžė samanota / Vilniaus kalneliai (Columbia 16012F)

Plokštelė išleista 1925m. kovo mėn. „Columbia Phonograph” (JAV) įrašų kompanijoje.

„Kur bakūžė samanota” – nostalgiška, pirmoji kompozitoriaus Stasio Šimkaus (1887-1943), pagal poeto Prano Vaičaičio (1876-1901) žodžius sukurta daina, parašyta apie 1907m. Varšuvoje.

Kur bakūžė samanota,
Kurioje gimiau,
Obelis kur augalota
Ką sodne mačiau?

Kur upeliai platūs, sraunūs,
Tekantys smagiai,
Kur tos mintys mano jaunos,
Linksmos kaip drugiai?

Ta bakūžė jau supuvo,
Obelies jau nėr,
Ir upeliai jau išdžiūvo,
Vargas viens tebėr.

„Vilniaus kalneliai” – patriotinė kompozitoriaus Jono Žemaičio (1868-1932) daina, skirta Vilniaus vadavimui iš Lenkijos okupacijos paskatinti.

Jau aušta aušrelė, netoli diena,
Rengiasi į kovą visa Lietuva,
Vilniaus kalneliai, sveikiname jus,
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus!

Mūsų vadai narsūs veda mus kovon,
Drauge mus palaidos žemėn juodon.
Vilniaus kalneliai, sveikiname jus,
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus!

Priešo mes nebijom, nebaisi mirtis,
Karžygiui brangesnė yr garbė, šalis!
Vilniaus kalneliai, sveikiname jus,
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus!

Šimtametės pušys čia mus apraudos,
Siūbuodamos vėjo mums dainas dainuos.
Vilniaus kalneliai, sveikiname jus,
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus!

Čia sena motutė mūs neapraudos,
Tik raiba gegutė kartais užkukuos.
Vilniaus kalneliai, sveikiname jus,
Ruoškite drąsuoliams tinkamus kapus!