Mėnesio lietuviška plokštelė – Mikas Petrauskas – Darbininkų Marselietė

Kadangi lapkričio 7 diena sutampa su Spalio revoliucijos 93-siomis metinėmis, Patefonas.lt pristato šiai dienai tinkančią plokštelę – Mikas Petrauskas – Darbininkų Marselietė / Sukelkime kovą (Columbia E2358).

Be abejo, žiūrime į šią sukaktį su ironija, bet nepamirškime, kad XX amžiaus pradžioje socialistinis judėjimas buvo labai populiarus tiek Rusijoje, tiek ir Europoje. O tai, be abejo, negalėjo neatsispindėti ir kultūriniuose dalykuose.


Mikas Petrauskas revoliucinėmis idėjomis užsikrėtė 1901-1906 metais, besimokydamas Sankt Peterburgo konservatorijoje, ko pasekoje turėjo iš Rusijos bėgti. 1910m. jis sudarė ir išleido lietuvių revoliucinių dainų rinkinį ,,Trimitas“. Tiek šiuo leidiniu, tiek ir 1915m. balandžio 2 dieną JAV įrašyta šia socialistine plokštele, M. Petrauskas matyt tikėjosi užkrėsti socialistinėmis nuotaikomis ir dalį Lietuvos visuomenės. Tačiau nereiktų šios plokštelės išleidimo vertinti vienareikšmiškai. Tuo metu Lietuva dar buvo carinės Rusijos imperijos dalis ir galbūt skatindamas socialistines revoliucines idėjas, Mikas Petrauskas tai laikė kaip vieną iš galimų būdų Lietuvai atgauti nepriklausomybę nuo Rusijos.

„Darbininkų marselietė” – perdirbta 1792m. prancūzų karininko Rouget de Lisle sukurto Prancūzijos himno versija. „Darbininkų marselietės” autorius – rusų revoliucionierius P. Lavrovas. Pirmą kartą ,,Darbininkų marselietė“ buvo paskelbta 1875 m.
Pirmasis ,,Darbininkų marselietės“ vertimas į lietuvių kalbą pasirodė 1904 m. laikraštyje ,,Darbininkų balsas“ ir rinkinėlyje ,,Revoliucijos dainos“. Tai buvo J. Baltrušaičio-Mėmelės, sukurtas lietuviškas vertimas pasinaudojant P. Lavrovo dainos tekstu. 1908m. V. Mickevičius-Kapsukas sukūrė lietuvišką „Darbininkų marselietė“ variantą.

„Sukelkime kovą” – M. Petrausko pagal Jono Krikščiūno-Jovaro eiles sukurta revoliucinė daina.