Mėnesio lietuviška plokštelė – Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra – Tarpe rūtų

Spalio mėnesio lietuviška plokštelė – Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra – Tarpe rūtų / Kuomet šoksi (Columbia 16281F)

Plokštelė išleista apie 1932m. Columbia (JAV) įrašų kompanijoje. Solistas Adomas Šaukevičius.

„Tarpe rūtų” – graži lietuviška polka apie seselę lietuvaitę iš Dubysos pakraščių.

Tarpe rūtų ir tarp rožių
Aš mergelę sutikau.
Jos skaistumo ir jos grožio
Aš užburtas palikau.

„Kuomet šoksi” – lietuviška vestuvinė polka.