2012 metų šimtmečio plokštėlė – Vincas Vaškevičius – Žvirblelis

Kaip ir žadėjome, pristatome Jūsų dėmesiui nauja skyrių – „Šimtmečio plokštelė”. Nuo šiol kiekvienais metais suteiksime jums galimybę išgirsti vieną plokštelę, kuriai daugiau negu 100 metų.
Pirmoji šimtmečio plokštelė – Vincas Vaškevičius – Žvirblelis / Šventos Cicilijos choras iš Niuarko – Šaltyšius (Columbia E1168)

Šioje plokštelėje skamba kūriniai įrašyti pirmosios lietuvių įrašų sesijos „Columbia Graphophone” įrašų kompanijos studijoje Niujorke metu. Kaip jau rašėme Istorijos skyriuje Pirmosios lietuviškos plokštelės JAV buvo įrašytos 1912m. lapkričio 21d. Keletas atlikėjų iš viso įrašė 18 kūrinių.
Buvo įrašyti šie kūriniai:
Marijona Bradūnienė – Kur bakūžė samanota / Siuntė mane motinėlė (Matricų nr. 38417/38418)
Vincas Vaškevičius – Žvirblelis (38419) kat. nr. E1168
Marijona Bradūnienė su Antanu Vėbra – Teklytė ir Praniulis (38420) E1163
Marijona Bradūnienė su Stase Norvaišaite – Kur bakūžė samanota (38421)
Vyriškas kvartetas – Grožybė Lietuvos (38422)
Šv. Cicilijos choras (mišrus kvartetas) – Tėvynė (38423) E1165 / Šaltyšius (38424) E1168 / Kariška daina (38425) / Tekėjo saulelė ir Kad aš jojau (38431) E1161 / Sukruskim broliai (38426) / Jieva (38428) E1162
Monologas – Velnias ne boba (38427)
Lietuviškas choras – / Miškas ūžia / Kur bėga Šešupė / Kur namas mūs / Eina garas nuo rubežiaus / Lietuva (Himnas) (38429 – 38434).
Kaip matome pagal matricų sąrašą Vincas Vaškevičius ko gero pirmasis sesijos metu įrašė savo atliekamą dainą”Žvirblelis” ir taip pradėjo Amerikoje gyvenančių lietuvių garso įrašų erą.